FORMULARZ

Wypełnij formularz

Zadzwonimy i powiemy, jak możemy Ci pomóc!

Skontaktuj się z nami

530 888 889

Zwiększanie punktacji scoringowej

Punktacja scoringowa – ile może wynosić?

Punktacja scoringowa jest opisywana liczbowo (od 192 do 631 punktów) oraz graficznie (od jednej do pięciu gwiazdek). Im masz więcej punktów lub gwiazdek, tym lepiej. Od tej oceny może zależeć, czy bank lub SKOK udzieli Ci kredytu i na jakich warunkach.

Co zrobić, żeby dostać najwyższą ocenę?

Nie ma na to jednej recepty. System Biura Informacji Kredytowej analizuje wszystkie posiadane przez siebie informacje na Twój temat, czyli np. ślady po spłaconych i aktywnych kredytach, ilość zapytań kredytowych, itp.. Następnie specjalnie skonstruowany algorytm wydaje ocenę punktową nazywaną też „scoringiem BIK”. Niestety algorytm ten nie jest upubliczniany i nie wiemy dokładnie ile możemy punktów dostać, czy też ile punktów może nam ubyć… Ale mamy wiedzę, co wpływa na ocenę scoringową.

Czym jest BRAK SCORE?

Brak score występuje w sytuacji, kiedy system BIK nie mógł naliczyć Tobie punktacji scoringowej. Najczęściej dzieje się tak wówczas, gdy nie masz żadnej historii kredytowej, lub masz ją bardzo krótko (tj. zobowiązanie jest spłacane krócej niż 6 miesięcy).

Brak historii kredytowej może więc prowadzić do absurdalnych sytuacji. Ktoś kto często korzysta z pożyczek, ale nie jest wzorowym kredytobiorcą, może mieć większe szanse na kolejny kredyt niż ktoś dobrze zarabiający bez historii kredytowej.

Co i w jakim stopniu wpływa na ocenę?

Przetwarzane przez BIK informacje można podzielić na cztery grupy.

Pierwsza to jakość kredytów, czyli przede wszystkim terminowość ich spłacania. Jeżeli raty były płacone w terminie, podniesie to twoją ocenę punktową. Jeśli występowały opóźnienia w spłatach, ocena będzie niższa. W jakim stopniu? Wszystko zależy od tego, jak często przekraczane były terminy płatności, jak długie były opóźnienia, oraz jak duża była kwota zaległej płatności.

System BIK zapisuje opóźnienia w następujących przedziałach czasowych: 0-30, 31-90 lub 91-180 dni. Z pozoru brak opóźnienia lub opóźnienie nie większe niż 30 dni traktowane jest tak samo. W rzeczywistości nawet przy kilkudniowym poślizgu system zapisuje dodatkową informację na temat salda należności wymagalnych, czyli kwot niespłaconych w terminie. Warto pamiętać, że do BIKu trafiają wszystkie informacje dotyczące spłaty naszego zobowiązania a więc nawet jednodniowe opóźnienie – zostanie w rejestrze BIK odnotowane.

W raporcie możemy również znaleźć inne oznaczenia opisujące poziom opóźnień:

W – oznacza windykację

E – oznacza egzekucję

OD – oznacza zobowiązanie odzyskane (czyli takie, które zostało wyegzekwowane najczęściej poprzez egzekucję komorniczą, bądź też zobowiązanie zostało odsprzedane do innej firmy). Uwaga „OD” nie zawsze oznacza, że zobowiązanie spłaciłeś! W sytuacji sprzedania wierzytelności innemu podmiotowi – nie masz już długu wobec Banku, ale masz dług wobec innego podmiotu.

0D- obliczenie oceny punktowej nie było możliwe, ponieważ według danych zgromadzonych w bazie BIK SA ma Pan – jako główny właściciel lub współwłaściciel – tylko rachunki zamknięte (ponad 36 miesięcy temu w tzw. sytuacji normalnej lub ponad 6 miesięcy temu w innej sytuacji), lub o krótkiej historii kredytowej (otwarte w ostatnich 6 miesiącach, lub takie, że w ostatnich 12 miesiącach, dane o rachunku zostały zaktualizowane mniej niż 6 razy).

Spłacałeś kredyty z opóźnieniem i Twoja ocena punktowa jest niska? Nie zawsze tak będzie. Negatywny wpływ opóźnień w spłatach ma największe znaczenie w ciągu pierwszego roku od momentu wystąpienia zaległości lub opóźnienia. Warto pamiętać, że już sześciomiesięczna prawidłowa obsługa zobowiązań – podniesie punktację scoringową.

Jakość kredytów ma największy wpływ na ostateczną ocenę. Jej waga to ok. 75 proc. ogólnej oceny punktowej. To oznacza, że nawet jeśli w innych ocenianych przez BIK kategoriach wypadniesz blado, ale raty płaciłeś terminowo, twoja ocena punktowa może być na przyzwoitym poziomie.

Im więcej kredytów, tym lepiej

Druga pod względem ważności kategoria to aktywność kredytowa, czyli liczba spłaconych do tej pory kredytów (lub kredytów aktualnie spłacanych). Im dłuższa historia poprawnie spłacanych kredytów, tym lepiej, bo statystycznie oznacza niższe ryzyko kredytowe. Dłuższej historii nie można jednak mylić z liczbą kredytów. Dużo zaciągniętych zobowiązań w krótkim czasie może zadziałać w drugą stronę, a więc obniżyć ocenę (szczegółowo opisane zostało to poniżej).

Aktywność kredytowa na ogólną ocenę wpływa już tylko w ok. 11-13 proc. Może jednak zaważyć na tym, że kredytu w ogóle nie dostaniesz. System nie będzie mógł bowiem ocenić jakości kredytów, jeśli nie będzie miał czego analizować. Jeśli nie masz historii kredytowej, starasz się o pierwszy kredyt, system nie oceni cię negatywnie. On nie oceni cię w ogóle.

Kolejna kategoria poddawana analizie to wykorzystanie limitów kredytowych. Na scoring BIK wpływa w ok. 8 proc. Chodzi m.in. o limity kredytowe w rachunkach osobistych. Załóżmy, że wykorzystujesz je często i prawie w całości. Dla systemu BIK takie zachowanie oznacza wyższe ryzyko kredytowe, a więc wpływa na obniżenie scoringu w momencie, kiedy jesteś „na debecie”.

Czy dużo wniosków/zapytań w Bankach szkodzi?

Czwarta kategoria – ubieganie się o kredyty – ma co prawda najmniejszy wpływ na ocenę scoringową, ale ostatnio wywołuje sporo emocji. W tym przypadku system bierze pod uwagę to, jak często składasz wnioski o kredyt. Negatywnie może np. ocenić sytuację, kiedy klient w krótkim czasie pytał o kredyt w kilku bankach (każdy bank sprawdzał historię w BIK). Banki w chwili weryfikowania wniosku – nie wiedzą, czy zapytania zrobione w ostatnich 30 dniach – stały się kredytami, czy pozostały tylko zapytaniami.

Co prawda ta kategoria informacji ma jedynie około 5-proc. udział w ocenie punktowej klienta, jednakże jak nasze doświadczenie pokazuje, bardzo często ma odzwierciedlenie w ostatecznej ofercie kredytowej (a często jej braku). W chwili obecnej większość Banków automatycznie odrzuca wnioski kredytowe, kiedy ilość zapytań przekracza dopuszczalne przez tzw. Bezpieczeństwo Banku.

Np. Raiffaisenn Bank – nie przyjmie Klienta, który ma więcej niż 4 zapytania zrobione w przeciągu ostatnich 3 miesięcy.

Niezależnie od oceny punktowej to bank a nie BIK decyduje o tym, czy przyznać ci kredyt.

Jeśli nie wiesz, czy zapytania mogą Tobie zaszkodzić – zgłoś się do nas – przeanalizujemy Twoją historię kredytową oraz ilość zapytań pod kątem dalszego kredytowania, jak również sprawdzimy, które z tych zapytań będzie można usunąć.

Więcej informacji uzyskasz pod numerem naszej infolinii:
68 452 22 16 lub 530 888 889

Możesz również wypełnić poniższy formularz – nasi pracownicy skontaktują się z Państwem.