FORMULARZ

Wypełnij formularz

Zadzwonimy i powiemy, jak możemy Ci pomóc!

Skontaktuj się z nami

530 888 889

Zapytanie monitorujące – co to takiego?

Zapytanie monitorujące – co to takiego?

 
Takie zapytanie daje bankom możliwość pozyskiwaniu informacji (w tym w formie cyklicznej) o własnych klientach, którzy posiadają w banku, co najmniej jedno czynne zobowiązanie lub, gdy są związani z czynnym zobowiązaniem w relacji poręczyciel, dostawca zabezpieczenia lub pełnomocnik, a informacje o tym zobowiązaniu są przekazywane do BIK.
 
Zapytanie może zostać złożone wyłącznie w celu monitorowania stanu zobowiązań klienta wobec banku składającego takie zapytanie. Jeśli klient w banku posiada zobowiązanie, o którym informacje są przekazywane do BIK, ale występuje z wnioskiem o przyznanie nowego zobowiązania, to bank w takiej sytuacji może złożyć Zapytanie Monitorujące. Zapytanie takie nie wpływa na punktację scoringową (a więc nie obniża punktacji score za każde takie zapytanie), zaś Bank poprzez takie zapytanie monitorujące widzi terminowość i rzetelność w spłatach Twoich zobowiązań kredytowych i może podjąć decyzję o udzieleniu kolejnego kredytu.Zapytanie monitorujące