FORMULARZ

Wypełnij formularz

Zadzwonimy i powiemy, jak możemy Ci pomóc!

Skontaktuj się z nami

530 888 889

Projekt unijny POiG 8.2

W celu usprawnienia współpracy z partnerami biznesowymi, podjęto się realizacji projektu polegającego na wdrożeniu systemu B2B obsługującego trzy główne procesy zachodzące między firmą a jej Partnerami.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Projekt pn. „Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności prawno – finansowej dzięki wdrożeniu systemu B2B”

Beneficjent: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-08-008/13-00
Całkowita wartość projektu: 142 880,00 zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 82 677,80 zł
Wartość dofinansowania w formie dotacji docelowej: 14 590,20 zł
Szczegóły dotyczące projektu znajdują się tutaj.