FORMULARZ

Wypełnij formularz

Zadzwonimy i powiemy, jak możemy Ci pomóc!

Skontaktuj się z nami

530 888 889

Jak zwiększyć ocenę punktową w BIK i poprawić wiarygodność kredytową?

Jak zwiększyć ocenę punktową w BIK i poprawić wiarygodność kredytową?

Dbałość o pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej w BIKu pozwala uniknąć rozczarowań w trakcie ubiegania się o kredyt. Na szczęście niski scoring punktowy nie jest dany raz na zawsze i istnieją skuteczne możliwości zbudowania pozytywnej wiarygodności kredytowej.

 

Niniejszy artykuł jest kontynuacją poprzedniego wpisu traktującego o zasadach naliczania punktów scoringowych w BIKu – jeśli jeszcze go nie przeczytałeś, zrób to teraz[link], dzięki czemu zrozumiesz na czym polega system punktowej oceny wiarygodności kredytowej. Dlaczego to ważne?

Wysoki wynik punktowy w Biurze Informacji Kredytowej pozwala uzyskać kredyt na preferencyjnych warunkach (niższa marża = niższa efektywna stopa oprocentowania). Z kolei niższa efektywna stopa oprocentowania oznacza niższe koszty odsetkowe, które – w przypadku zobowiązań długoterminowych. – przekładają się na realne oszczędności rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych w skali całego okresu kredytowego (w zależności od kwoty kredytu, okresu kredytowania, rodzaju rat, źródła dochodów itp.). Ponadto niska ocena wiarygodności kredytowej nawet przy wysokiej zdolności kredytowej może skutkować otrzymaniem negatywnej decyzji o udzieleniu kredytu.

Mając na uwadze, że wiarygodność kredytowa istotnie wpływa nie tylko na wydanie decyzji, ale także na kształt i warunki umowy kredytowej – specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy zestaw kilku praktycznych wskazówek, które w perspektywie kolejnych 2-6 miesięcy pozwolą zwiększyć ocenę punktową w BIKu. Naszym minimalnym celem powinno być osiągnięcie przynajmniej progu 4 gwiazdek, czyli 456 punktów, choć banki najbardziej cenią klientów posiadających co najmniej 544 punkty (5 gwiazdek w skali BIKu).

Terminowo spłacaj wszelkie zobowiązania

Treść pierwszej wskazówki może co niektórych razić swoją oczywistością, jednak nie ma co do tego żadnej wątpliwości, że nieterminowe spłacanie zobowiązań najbardziej negatywnie wpływa na naszą punktację w Biurze Informacji Kredytowej. Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym artykule, jakość kredytów, w której zawiera się regulowanie zobowiązań zgodnie z harmonogramem spłaty zawartym w umowie, odgrywa kluczową rolę w wypadkowej ocenie wiarygodności kredytowej (76% całkowitej oceny). Zgodnie z wypowiedziami ekspertów ds. ryzyka kredytowego – nieterminowa spłata (zwłaszcza zaległości powyżej 60 dni) ma nawet kilkunastokrotnie większy wpływ na końcowy wynik scoringowy w BIKu, aniżeli inne czynniki, tj. składanie nadmiernej ilości zapytań o kredyt czy nagminne wykorzystywanie limitów kredytowych.

Opóźnienia w spłacie zobowiązań powyżej 60 dni są trwale odnotowywane, przechowywane i udostępniane instytucjom finansowym przez kolejne 5 lat. Ponadto taki rys na w naszej historii kredytowej będzie skutkował obniżonym scoringiem przez okres kolejnych 3 lat. Zwiększenie punktacji w BIKu w tym czasie może być znacząco utrudnione. Natomiast opóźnienia w spłacie poniżej 60 dni (pomimo iż są widoczne w raportach BIKu i również negatywnie wpływają na wynik punktowy) w pewnych przypadkach można wymazać z naszej historii kredytowej podnosząc tym samym punktową ocenę wiarygodności kredytowej. O tym jak to zrobić opowiemy w dalszej części artykułu.

W przypadku nagłych, nieprzewidzianych trudności (tj. utrata stałego źródła dochodu) chcąc uniknąć negatywnych konsekwencji nieterminowego spłacania zobowiązań, warto zawczasu podjąć czynności ukierunkowane na zamrożenie kredytu. W tym celu możemy skorzystać z szeregu rozmaitych rozwiązań, tj.:

  • Wakacje kredytowe lub karencja w spłacie

W zależności od banku można zawiesić spłatę całej raty kredytu lub jej części nawet do pół roku. W tym celu należy bezpośrednio udać się do banku i złożyć odpowiedni wniosek. Większość banków przewiduje możliwość udzielenia wakacji kredytowych lub karencji w spłacie klientom, którzy przynamniej przez rok regularnie i terminowo spłacali zaciągnięte zobowiązanie.

  • Wydłużenie okresu kredytowania

Pozwala zmniejszyć miesięczną ratę kredytu, kosztem wyższej rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO).

  • Przyłączenie dodatkowego kredytobiorcy

Warunkiem przyłączenia dodatkowego kredytobiorcy do aktualnej umowy jest posiadanie przez niego wymaganej zdolności kredytowej.

  • Restrukturyzacja zadłużenia, kredyt konsolidacyjny, refinansowy

W przypadku trudności w spłacie zobowiązania warto podjąć negocjacje z bankiem odnośnie skorzystania z przewidzianego w takich sytuacjach produktu kredytowego. Zazwyczaj wiąże się to z pewnym wzrostem kosztów kredytowych, wydłużeniem okresu spłaty itp.).

Najlepszym rozwiązaniem w przypadku nastania tymczasowych trudności w terminowym spłacaniu zobowiązań jest skorzystanie z wakacji kredytowych lub karencji w spłacie. Unikanie kontaktu z wierzycielem oraz niespłacanie rat kredytowych w terminie spowoduje obniżenie naszego scoringu punktowego w BIKu do takiego poziomu, że uzyskanie kredytu w przyszłości może okazać się niemożliwe (przynajmniej w 1 roku po zamknięciu zobowiązania).

 

 

Zbuduj swoją historię kredytową

Rozważne korzystanie z kart kredytowych, debetów na rachunkach ROR czy ratalnych kredytów gotówkowych pozwala zbudować pozytywną historię kredytową, a tym samym zwiększyć scoring punktowy w BIKu. Kluczowym warunkiem jest oczywiście terminowa spłata zobowiązań. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób, które dotychczas nigdy nie zetknęły się z żadnymi produktami kredytowymi, przez co ubiegając się o pierwszy kredyt (zwłaszcza długoterminowy, np. kredyt hipoteczny) bank może podwyższyć marżę w celu zrekompensowania większego ryzyka kredytowego. Brak historii kredytowej jest zatem równie niekorzystny co przeciętna punktacja w BIKu.

Decydując się na skorzystanie z produktów kredytowych w celu poprawy wiarygodności kredytowej warto pamiętać o tym, żeby umowa kredytowa została zawarta na okres co najmniej 6 miesięcy. Ponadto należy wyrazić zgodę na przetwarzanie naszych danych do Biura Informacji Kredytowej oraz oczywiście – terminowo spłacać raty kredytu. Minimalny, 6-miesięczny okres kredytowania jest konieczny, aby nasz scoring punktowy poszedł w górę.

Najtańszym sposobem na zwiększenie scoringu z BIKu wydaję się założenie rachunku ROR z debetem i/lub karty kredytowej z długim okresem bezodsetkowym (nawet do 55 dni). W pierwszym przypadku wystarczy regularne korzystanie z debetu (należy jednak unikać maksymalnego wykorzystywania limitu – w przeciwnym wypadku skutek może być odwrotny od zamierzonego) i terminowo spłacać zadłużenie w dniu otrzymywania stałego źródła dochodu. Z drugim przypadku można korzystać z karty kredytowej całkowicie bezpłatnie w okresie bezodsetkowym i podobnie jak w przypadku ROR z debetem spłacać zobowiązanie w terminie. Istnieje również możliwość dokonywania tzw. spłat minimalnych (zazwyczaj około 50 zł), dzięki czemu niespłacenie zadłużenia na karcie kredytowej nie zostanie odnotowane w BIKu. Należy jednak pamiętać, aby nie wykorzystywać maksymalnego limitu – zarówno w przypadku ROR z debetem, jak i karty kredytowej z limitem.

Samodzielnie monitoruj własną punktację w BIKu

Złożenie wniosku o wygenerowanie podstawowego raportu BIK jest bezpłatne, jednak szczegółowe informacje zawierające scoring punktowy i profil kredytobiorcy dostępne są jedynie w płatnym raporcie PLUS. W celu wygenerowania takiego raportu należy zarejestrować się na oficjalnej stronie Biura Informacji Kredytowej (bik.pl), dokonać weryfikacji i wykupić odpowiedni abonament roczny (bezpłatny raport można pobrać jedynie raz na pół roku, jednak jego użyteczność w procesie czyszczenia biku oraz zwiększania punktacji scoringowej jest znikoma). W przypadku osób posiadających bogatą historię kredytową oraz opóźnienia w spłacie polecamy skorzystanie z doradztwa profesjonalnych kancelarii finansowo-prawnych, które na podstawie pełnomocnictwa mogą w imieniu klienta prowadzić czynności ukierunkowane na wymazanie negatywnych informacji związanych z historią kredytową, co w perspektywie kilku miesięcy umożliwia skuteczną poprawę scoringu punktowego w BIK.

W razie pytań – zapraszam do kontaktu pod nr 68 452 22 16 lub mailowo biuro@czyszczenieBIK.pl