FORMULARZ

Wypełnij formularz

Zadzwonimy i powiemy, jak możemy Ci pomóc!

Skontaktuj się z nami

530 888 889

Chwilówki

Koszty zastępstwa procesowego 2019 – stawki minimalne w sprawach z bankami i chwilówkami

Wynagrodzenie prawnika za prowadzenie sprawy przed sądem ustalają strony w drodze indywidualnej umowy. Co jednak w przypadku np. przegranej? Ustawodawca ustanowił pewne ograniczenia co do zwracanych kosztów zastępstwa procesowego. Ile wynoszą koszty zastępstwa procesowego 2019? Ministerstwo Sprawiedliwości ustaliło w drodze rozporządzenia minimalne koszty zastępstwa procesowego Radców i Adwokatów. My skupimy się na kosztach związanych ze sprawami o świadczenia pieniężne, tj. w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, stawki minimalne są uzależnione od wartości przedmiotu sporu (roszczenia). Wynoszą one odpowiednio - [...]

Jakie bazy sprawdzają chwilówki?

W ostatnim czasie zauważyliśmy znaczący wzrost zapytań o bazy w jakich sprawdzają nas firmy udzielające chwilówek. Poniżej przedstawiamy zestawienie opisujące, do jakich baz "zaglądają" firmy chwilówkowe. BIG Biura Informacji Gospodarczej (tj. BIG Infomonitor, ERIF, KRD) zawierają głównie informacje o zaległych zobowiązaniach przekraczających 200 zł w przypadku konsumentów oraz 500 zł w przypadku przedsiębiorców, w których opóźnienie w stosunku do terminu wymagalności przekroczyło 60 dni. Informacje dotyczą nie tylko spłat kredytów, ale również niezapłaconych zobowiązań gospodarczych takich jak telefon, czynsz, energia elektryczna [...]