FORMULARZ

Wypełnij formularz

Zadzwonimy i powiemy, jak możemy Ci pomóc!

Skontaktuj się z nami

530 888 889

Biura informacji gospodarczej (BIG)- podstawowe informacje

Biura informacji gospodarczej (BIG)- podstawowe informacje

Jakie są bazy gospodarcze (BIG)?

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA (KRD BIG S.A.) – https://krd.pl/

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A – http://www.infomonitor.pl/

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – www.erif.pl

Jakie dane trafiają do baz?

Informacje o przeterminowanych zobowiązaniach o charakterze nie tylko kredytowym – także o niezapłaconych rachunkach za prąd, telefon czy też innych nieopłaconych fakturach, pod warunkiem że należność przekracza 200 zł w przypadku dłużników będących konsumentami i jest przeterminowana przynajmniej o 60 dni (500 zł w przypadku dłużników będących przedsiębiorcami).

Co istotne, to od wierzyciela zależy, do której bazy zgłosi negatywny wpis o dłużniku. Wierzyciel może dokonać wpisu tylko w jednej bazie lub we wszystkich z którymi ma podpisaną umowę.

Czy Klient zostanie poinformowany o wpisaniu do bazy?

Tak. O chęci wpisania Klienta do baz informacji gospodarczych wierzyciel powinien poinformować Klienta z 14-dniowym wyprzedzeniem. Informacja powinna być poprzedzona wezwaniem do zapłaty.

 

Ile czasu BIG przechowują dane?
Do 10 lat.

Jeżeli jednak zadłużenie zostało spłacone, informacje zostają usuwane po 14 dniach od uregulowania zaległości ponieważ BIG przechowują dane tylko o niesolidnych dłużnikach.

 

Jak pozbyć się negatywnego wpisu w BIG?
Spłacić zadłużenie i przekazać informację o spłacie do wierzyciela (mailowo, telefonicznie lub pisemnie) a następnie po 14 dniach (osoba prywatna bądź przedsiębiorca wpisujący dłużnika do BIG, po uregulowaniu zobowiązania, ma 14 dni na usunięcie wpisu z bazy.) sprawdzić , czy wierzyciel usunął dane z baz BIG.

Co zrobić, gdy mimo spłaty zadłużenia dane Klienta nadal widnieją w bazie?
Należy przypomnieć wierzycielowi o spłacie na piśmie i zażądać natychmiastowego usunięcia wpisu z rejestru BIG. Warto dodać, że wierzyciel, który nie usunie nazwiska dłużnika po spłacie zobowiązania, może otrzymać karę w wysokości do 30 tysięcy zł.

Czy usunięcie danych z jednej bazy skutkuje wykreśleniem informacji z dwóch pozostałych?
Nie. Bazy działają osobno i zgłoszenie do usunięcia danych w jednej bazie, przykładowo KRD, nie jest równoznaczne z wykreśleniem z listy dłużników ERIF.

Jak zamówić raport w BIG? Na stronach:
www.krd.pl www.infomonitor.pl oraz www.big.pl

 

www.erif.pl

Wystarczy tylko założyć konto i zamówić podstawowy raport.
Pobranie raportu raz na pół roku jest bezpłatne.

Jak wygląda przykładowy raport? Poniżej raport zamówiony dla jednego z naszych Klientów z BIG Infomonitor – oczywiście usunęliśmy część danych osobowych naszego Klienta. Warto pamiętać również, że aby jakaś firma mogła zamówić taki raport – musisz wyrazić na to zgodę.